Alles
nl
Vraaggesprek met journalist en publicist W.L. Brugsma over zyn jeugd, zyn belevenissen tydens de Tweede Wereldoorlog, zyn verblyf in het concentratiekamp Dachau en de Nederlandse houding ten opzichte van de Duitsers: "Ontzettend onverstandig, we zien dat steeds weer een nieuwe generatie die ouwe oorlog uitvecht". Harry Mulisch, schryver en vriend van Brugsma typeert hem als "pessimist en cynicus".nl