Alles
nl
Vraaggesprek met de 61-jarige patholoog-anatoom, hoogleraar ziekteleer en wetenschappelijk directeur van het Helen Dowlinginstituut, professor dr. Marco de Vries. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. Nederlands Indië, waar hij werd geboren, zijn verblijf in Jappenkampen, zijn studie geneeskunst in Leiden, zijn hoogleraarschap aan de Erasmusuniversiteit en de door hem ontwikkelde onderwijsmethode, zijn kennismaking met de humanistische psychologie en de verandering die dat in zijn leven teweeg bracht en het door hem, i.s.m. de Erasmusuniversiteit, opgerichtte Helen Dowlinginstituut waar kankerpatiënten wordt geleerd hun psychologische krachten te optimaliseren via de bio-psychosociale geneeskunst. Bij het gesprek zijn ook aanwezig de echtgenote van De Vries, een collega patholoog-anatoom en zijn patiënte Bea de Langen.nl