Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een portret van de schrijver, oud-violist en oud-vakbondsman Maurice Ferares (geboren in 1922 in Amsterdam). Gespreksonderwerpen: zijn levenslange streven naar een solidaire samenleving; zijn jeugd als "verwend rotjongetje", dat weigerde te eten uit verzet tegen zijn vader, een schoenmaker van SDAP-huize die hem dwong viool te spelen; hun armoede in de dertiger jaren; de redenen waarom hij, als jood in de oorlog, het conservatorium niet kon afmaken; de naoorlogse periode waarin hij actief was als 'beroepsrevolutionair' en lid van de trotskistische beweging; zijn belangstelling voor Nederlands-Indië en Indonesië; hoe hij het revolutionair-zijn combineerde met zijn werk als violist. In de Amsterdamse Transvaalbuurt toont Ferares aan programmamaakster Rita van Dijk het huis en het straatje waar hij geboren werd en zijn jeugd doorbracht, en haalt hij herinneringen op, onder meer aan zijn onderduiktijd er vlakbij. Het gesprek vervolgt over: zijn verzetswerk in de oorlog, o.a. het verspreiden van de Waarheid en van bonkaarten voor onderduikers; zijn gevoel dat hij zich als revolutionair niet kon binden, en de omslag hierin eind jaren '40; zijn vioolspel, dat erbij inschoot toen hij voor de Nederlandse Toonkunstenaarsbond ging werken; het feit dat hij zonder teleurstelling of spijt op zijn leven en ambities terugkijkt; de marxistische idealen die hij nog koestert; zijn motivatie om te gaan schrijven, om zijn oorlogservaringen op schrift te stellen; de therapeutische werking die zijn eerste boek op hem had en het moeizame proces van het schrijven; de bijzondere betekenis die muziek voor hem heeft. Hugo Verdaasdonk, hoogleraar Marketing en sociologie van het boek aan de Katholieke Universiteit Brabant, uit zijn grote waardering voor Ferares' boeken, die een getuigenis zijn van de oorlog, en gaat in op het contrast tussen de zakelijkheid en feitelijkheid die Ferares typeren en zijn gedrevenheid en liefde voor de kunst.nl