Alles
nl
Vraaggesprek met de 70-jarige zakenman E.H. van Eeghen. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. zijn contacten en persoonlijke vriendschappen met hooggeplaatste politici in Tanzania, de VS en de Sovjet Unie (w.o. de ex-presidenten Nyerere en Jimmy Carter en premier Rysjkow); zijn reizen door de Sovjet Unie ten tijde van de Koude Oorlog, zijn betrokkenheid met de totstandkoming van de nieuwe wet op godsdienstvrijheid in de SU en zijn bemoeienissen met de Nederlandse hulp op het gebied van de landbouw in de SU.nl