Alles
nl
Vraaggesprek met de 83-jarige oud-journaliste en schrijfster Anne Biegel. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. haar katholieke achtergrond en haar jeugd, haar eerste publikaties in het tijdschrift 'De Katholieke Illustratie' , haar liefde voor de natuur, haar belangstelling voor de literatuur m.n. voor de Tachtigers, de 32 jaar die zij werkte voor het katholieke dagblad De Tijd (1938-1970) en 'Mijn bril in de ijskast', een brievenboek over ouder worden dat zij schreef met haar oud-collega en vriendin Heleen Swildens. Anne Biegel en Heleen Swildens lezen beiden een fragment uit 'Mijn bril in de ijskast'. Over Anne Biegel spreken, behalve Heleen Swildens, ook Lucie Timmermans, oud-maatschappelijk werkster bij De Tijd en André Rutten, oud-kunstredacteur bij de Tijd.nl