Alles
nl
Gesprek met de schryver Olaf J.de Landell (ps. voor J.B.Wemmerslager van Sparwoude). De Landell over zyn jeugd, z'n ambities om filmacteur te worden, de jaren die hy in Berlyn doorbracht, over de Ryksdagbrand, het opkomend anti-semitisme en hoe hy als vrouw verkleed de oorlog overleefde. "Ik heb een verschrikkelyk leuk leven gehad, ook wel veel verdriet, maar als schryver heb ik bereikt wat ik bereiken moest."nl