Alles
nl
Vraaggesprek met beeldhouwster, modetekenares en moderedactrice Constance Wibaut, die in de jaren '50 en '60 met haar tekeningen en reportages by o.a. Elseviers Weekblad de toon aangaf m.b.t. de Nederlandse mode en haut-couture. Onderwerpen van gesprek zyn haar werkzaamheden en ervaringen in de internationale haut-couture wereld en haar oeuvre mode- en kostuumtekeningen, die ondergebracht zyn in diverse musea. Ze vertelt over de diverse leden van de familie Wibaut, o.a. haar vader J.P. Wibaut en haar grootvader F.M. Wibaut, de moeizame combinatie gezin en carriere, haar visie op de functie van mode en haut-couture, o.a. n.a.v. haar boek '/Mode en styl/' en de verschillen met vroeger en nu. Sinds haar pensionering is zy als beeldhouwster actief. Ietse Mey, conservator Haags Gemeentemuseum, becommentarieert haar oeuvre.nl