Alles
nl
Gesprek met historicus Ger Harmsen. Harmsen gaat in op zyn jeugd, de geschiedenisstudie, de arbeidersbeweging en de party-cultuur van de CPN, die hy in 1958 verliet. Verdere gespreksonderwerpen: zyn dagboeken, het milieu en een analyse van de arbeidersklasse en klassenstryd en de rol van de vakbeweging anno 1988. Harmsen is nu scholingsmedewerker van het FNV.nl