Alles
nl
Vraaggesprek met Edo Spier, architect en oud-senator voor D66. Onderwerpen van gesprek zijn: zijn werk als architect, waarin hij zich vooral toelegde op restauratie en herbestemming van oude gebouwen, zoals pakhuizen; zijn liefde voor Amsterdam; zijn jeugd in een a-religieus joods middenstandsgezin in Amsterdam-Zuid; de anti-joodse dreiging in de jaren '30, die hij mede door zijn contact met de familie Frank vroeg onderkende; de oorlog en zijn onderduikperiode, waarin hij regelmatig verraden werd; zijn jaren in Nederlands-Indië en Indonesië, waarin hij als oorlogscorrespondent de politionele acties en een deel van de Ronde Tafel-Conferentie meemaakte; en zijn huidige werkzaamheden aan het ontwerpen van alternatieve parkeergelegenheden in Amsterdam. Hij legt uit wat hem boeit in zijn vak en waarom hij actief is voor D66, die hij ziet als "een soort bevrijdingsbeweging".nl