Alles
nl
Integrale opname van het programma 'Een leven lang'. Vraaggesprek met de Vlaamse schryver Jef Geeraerts. Onderwerpen van gesprek zyn o.a. zyn achtergrond, zyn liefde voor de jacht, zyn afkeer van de Jezuieten ("verschrikkelyke mensen"), Belgisch Congo, waar hy woonde van 1954 tot 1960, het geweld dat hy daar meemaakte en de boeken die hy daarover schreef ("In eerste instantie als een soort therapie").nl