Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een portret van prof. dr. Wim Couwenberg (geboren in Hedikhuizen in 1926), emeritus hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Gespreksonderwerpen zijn: het traditionele, katholieke milieu waarin hij opgroeide in een arm Brabants dorpje, waar zijn vader gemeentesecretaris was; het stempel dat het katholicisme op zijn leven gedrukt heeft; de vraag naar een postmortale levensdimensie, die hem sterk bezighoudt; zijn gymnasiumtijd in de oorlog, waarin hij in contact kwam met niet-katholieken; de vergeten Duitse pedagoog Friedrich Wilhelm Förster (?); zijn rechtenstudie in Nijmegen en zijn sterk bekritiseerde besluit in Leiden te promoveren; zijn keuze voor de journalistiek, bij het katholieke dagblad 'De Maasbode'; Couwenbergs idealisme in de tijd dat hij voor de KVP in de Rotterdamse gemeenteraad zat; zijn politieke stellingnames in het door hem opgerichte blad 'Civis mundi', eerder 'Oost-west' geheten; het verdere verloop van zijn carrière; het Oost-West Instituut dat hij met anderen oprichtte en dat nieuwe verhoudingen tussen oost en west nastreefde; zijn aanstelling als hoogleraar in Rotterdam in 1976, die veel stof deed opwaaien vanwege zijn imago als lastig figuur; de werken over staatsrecht die hij publiceerde, waarin hij het menselijk streven naar emancipatie centraal stelt; de veranderingen in de wijze waarop hij college gaf; Couwenbergs visie op de monarchie, een thema dat hij regelmatig in 'Civis mundi' aan de orde stelde; het feit dat hij als strategisch denker vaak werd misverstaan; zijn tevredenheid over wat hij bereikt heeft, zijn grote werkkracht en de opdracht in zijn leven. Afgewisseld met een kort gesprek met Couwenbergs vriend en mederedacteur van 'Civis mundi', de filosoof en rechtsgeleerde prof. dr. Paul Cliteur, die ingaat op de betekenis van Couwenberg als gedreven, autonoom denker en op diens belangrijke publicaties op het terrein van het staatsrecht.nl