Alles
nl
Vraaggesprek met de schryfster Hella Haasse over haar schryverschap, haar jeugd in Nederlands-Indie, haar ouders, haar toneelopleiding tydens de Tweede Wereldoorlog en het succes van haar novelle '/Oeroeg/'. Andere onderwerpen van gesprek zyn de emancipatorische elementen in haar werk, de dood van haar dochtertje, het radioprogramma 'Hou je aan je woord', haar interview met Koningin Beatrix en het portret dat ze over haar schreef toen Beatrix achttien jaar werd. Afgewisseld met HA-fragmenten.nl