Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een vraaggesprek met mediasocioloog Peter Hofstede. Op zijn boerderij op het Noord-Groningse platteland vertelt Hofstede onder meer over: zijn onvermogen zich voor te stellen oud te worden; zijn belangstelling voor computers; de grote betekenis van het Internet; Hofstedes overtuiging dat vrouwen door de informatietechnologie in de 21e eeuw een belangrijke rol gaan spelen in het redden van de planeet; hoe Hofstede mediasocioloog werd; zijn jeugd in Den Haag in de jaren '30 en de botsende culturen tussen thuis en school; de "politiestaat" die zijn ouderlijk huis was; zijn puberteit in de oorlogsjaren, waarin hij stiekem naar de BBC luisterde; zijn reputatie als 'kroegtijger'; het bruisende leven in het Den Haag van de jaren '50 en de vele televisiepersoonlijkheden die uit Den Haag kwamen; de manier waarop Hofstede, bij de eerste live-uitzending vanuit de Staten Generaal, bij de televisie betrokken raakte; zijn werk als chef kijk- en luisteronderzoek en zijn botsing met VARA-directeur Broeksz; zijn overstap naar een regisseurscursus, waarna hij drie jaar lang programma's maakte voor de IKON; zijn religieuze zoektocht destijds; hoe hij als wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de Theologische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen terechtkwam; het belangrijkste wat Hofstede zijn studenten bijbracht, namelijk het gevaar van goede bedoelingen en van collectieve wanen; de kunst het Internet te gaan gebruiken voor het werkelijk doorgeven van kennis; de moeite die anderen vaak hebben om het onderscheid te maken tussen zijn ernst en scherts.nl