Alles
nl
Vraaggesprek met de 80-jarige historicus Lou de Jong over zijn memoires 'Herinneringen, deel I'. Aan de orde komen: zijn jeugd, zijn niet-religieuze joodse achtergrond, zijn loopbaan als journalist, zijn vlucht naar Engeland in de meidagen van 1940, de oorlogsjaren en zijn terugkeer naar Nederland. De Jong zegt zijn standaardwerk 'Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog' te hebben geschreven uit nieuwsgierigheid om te weten wat er toen precies gebeurd is maar ook "als een vorm van gesublimeerd verdriet". Geïllustreerd met HA-fragment.nl