Alles
Al zijn radio-uitzendingen van ruim 10 jaar bij elkaar.nl
Gasten: Hans Hylkema, Rosemarie Buikema en Anneke Smelik. Afgewisseld met liedjes gezongen door Ischa, begeleid door de Izzies, en een column door Cor Galis. In deze uitzending gaat Ischa Meijer in gesprek met: - Hans Hylkema, filmregisseur, over zyn film 'Oeroeg', gebaseerd op de gelijknamige roman van Hella S. Haasse. Hylkema vertelt dat hij deze film wilde maken vanwege zijn fascinatie door het einde van het toenmalige Nederlands Indië en door het Indonesië van nu. Hij wilde met deze film een grotere film maken dan zijn vorige film 'De mannetjesmaker' door ook de maatschappelijke ontwikkelingen te tonen waarbinnen het verhaal zich afspeelt. Hylkema meent dat er, ondanks de invloed die de producenten op de film wilden uitoefenen, genoeg van het oorspronkelijke idee is overgebleven om tevreden over de film te kunnen zijn. - Rosemarie Buikema en Anneke Smelik, beiden medewerksters aan de vakgroep Vrouwenstudies van de Universiteit van Amsterdam, over hun boek 'Vrouwenstudies in de cultuurwetenschappen' waarin 15 jaar Vrouwenstudies in kaart gebracht wordt. Volgens Buikema en Smelik zijn er drie richtingen binnen dit vak te onderscheiden: de eerste richt zich op de gelijkheid van man en vrouw en baseert zich op de ideeën van Simone de Beauvoir, de tweede tracht het vrouwelijke element in geschiedenis en cultuur te accentueren. Buikema en Smelik rekenen zichzelf tot de derde stroming van het deconstructivisme. Deze stroming gaat er van uit dat de verschillen tussen man en vrouw voornamelijk in de taal gesitueerd zijn. -Fred van der Spek over de PvdA en Elske ter Veld, en over de dictaturen in Zuid Amerika die er in diverse landen officieel niet meer zijn, terwijl de machtstrukturen eigenlijk niet veranderen; -classica Marietje d'Hane-Scheltema, die de Metamorphosen van Ovidius opnieuw vertaalde nl