Alles
Al zijn radio-uitzendingen van ruim 10 jaar bij elkaar.nl
In deze uitzending gaat Ischa Meijer in gesprek met: - Hetty Rombouts, psychologe, over haar onderzoek "Verliefdheid", analyse van een emotie (Uitgevrij Boom); - Hanneke van Son, advocate, over 40 jaar "Orde van advocaten", - Greta Seghers, historica, over haar omstreden boek "Het eigenzinnige leven van Angèle Manteau", de beroemde vlaamse uitgeefster; - Fred van der Spek over de heroprichting van de PSP. Tijdsduur annotatie Avail: 012'14" Beschrijving Vraaggesprek met schryfster en historica Greta Seghers over de ontstaansgeschiedenis van haar biografie over de Vlaamse uitgeefster Angele Manteau en over het conflict met Manteau dat na het verschynen van de biografie is ontstaan. 00:36:20 Aankondiging door omroeper Cor Galis. Inleiding door presentator Ischa Meyer. Op vraag interviewer gaat Greta Seghers in op de aantygingen die Angele Manteau tegen haar heeft gericht naar aanleiding van Seghers biografie over Manteau. Zij vertelt over de ontstaansgeschiedenis van de biografie en over het conflict met Manteau dat is veroorzaakt door haar opvattingen over Manteau's relatie met mannen en haar mogelijke lesbische relaties. 00:37:18 technische storing tot 00:37:52 00:44:56 Op vraag int. vertelt Seghers over de vorm van de biografie en over de reactie van Jeroen Brouwers, die oorspronkelyk de biografie zou schryven. Zy vertelt dat ze van plan is om het verhaal over Manteau in romanvorm te laten verschynen. 00:48:22 Afsluiting door pres.. Applaus. 00:48:34 Einde.nl