Alles
Al zijn radio-uitzendingen van ruim 10 jaar bij elkaar.nl
Gasten: Mariëtte Christophe, Dymphie van Berkel, Lucas Reijnders, Ted Musaph. Afgewisseld met liedjes gezongen door Ischa, begeleid door de Izzies, en een column door Cor Galis. In deze uitzending gaat Ischa Meijer in gesprek met: - Mariëtte Christophe, chef dienst personele ondersteuning en chef bureau Organisatie gem.politie A'dam die binnenkort politiecommissaris wordt in Amsterdam, - psychologe Dymphie van Berkel, beleidsmedewerkster vrouwenstudies UU, die samen met sociologe Heleen van Luijn een boek schreef "Op de valreep" (Kosmos-Zomer & Keunig, Utrecht) over verlaat moederschap; - Lucas Reijnders, St.Natuur & Milieu, over het Nationaal Milieu Beleids Plan en dat er zo weinig van terecht komt enin hoeverre de bezorgdheid voor het milieu wel of niet overdreven is; - hebraica Ted Musaph, tolk-vertaalster, die met E. van Voolen een nieuwe Nederlandse vertaling maakte van de Haggada, het Pesach-verhaal, het joods paasverhaal (Uitg.Ten Have).nl