Alles
Vele historische hoogtepunten passeren de revuenl
Greenpeace probeert met een blokkade een schip met radioactief afval tegen te houden. Verder heeft het rivierengebied te kampen met wateroverlast door langdurige regenval en is er een grootscheepse demonstratie op de Dam in Amsterdam.nl