Alles
De Schooltv-serie Economie in beeld maakt economische onderwerpen begrijpelijk en concreet en belicht de historische achtergrond. nl
Welke rol speelt de overheid bij marktimperfecties? De overheid heeft soms redenen om door middel van heffingen, subsidies, accijnzen of wetten en regels de prijzen te beïnvloeden. Waarom kiest de overheid ervoor om in te grijpen en is dit altijd gunstig voor consument of producent? In deze aflevering komen studentenhuisvesting en huursubsidie aan de orde. Jaarlijks wachten ongeveer 30.000 studenten op een kamer. De woningnood onder studenten leidt tot hoge kamerprijzen.nl