Alles
Noot: Deze serie bestaat als bundeling van 128 clips die zonder deze serie los zouden zijn in POMS. Daarnaast staan er 30 afleveringen in die dubbel bestaan maar welke niet gedelete kunnen worden. Deze zijn allemaal op offline gezet en staan er ook in zodat ze niet los staan. Frank Nauta NTR 7-11-2013nl
Het wordt hoog tijd dat de economie niet meer als een armzalige wetenschap wordt afgeschilderd. Wetenschapsfilosofen scheppen er veel genoegen in om economie als vakgebied weg te cijferen, omdat het gewoon niet mogelijk is om wetenschappelijk te werk te gaan als econoom. Professor Jack Vromen, zelf ook wetenschapsfilosoof, sprak vorige week zijn oratie uit, en pleit ervoor het wetenschappelijke imago van de economie op te poetsen. Vanavond is hij te gast in het Wetenschapscafé van Hoe?Zo! In het journalistenforum aandacht voor: aardplaten van Sumatra, methaan uit bevriezende toendra, de echo van Tycho Brahes supernova uit 1752, de online depressietest en waarom wordt een mug zelf niet ziek van gele koorts? En dan ook nog een kettingvraag: Homo sapiens in de tijdmachine. Fijne Sinterklaas.nl