Alles
Echo van Eeuwigheid is een programma voor iedereen die geïnteresseerd is in klassieke muziek. De dag en het tijdstip van de uitzending nodigen uit om de luisteraar te laten genieten van religieuze muziek, die in de loop der eeuwen voor de zon- en feestdagen door het jaar gecomponeerd is.nl
De parochiekerk van het Vaticaan is gewijd aan de heilige Anna. Even verderop ligt een kerk gewijd aan Joachim: zij zijn de ouders van Maria. Hun beider feestdag is vandaag. Wandelend door Rome bezoekt Antoine Bodar beide kerken, met als eindpunt de bidkerk Madonna ai Monti. Daar zingt Bodar een strofe van het Salve regina. Verder klinkt muziek van componisten als Lassus, Herman Strategier en Guy Ropartz.nl