Alles
Echo van Eeuwigheid is een programma voor iedereen die geïnteresseerd is in klassieke muziek. De dag en het tijdstip van de uitzending nodigen uit om de luisteraar te laten genieten van religieuze muziek, die in de loop der eeuwen voor de zon- en feestdagen door het jaar gecomponeerd is.nl
Naast het grote plein voor het paleis van de president van Italië staan twee imposante ruiterbeelden. Zij vormen als het ware de toegangspoort voor de weg die heuvelopwaarts de stad uit gaat. De weg werd in de 16e eeuw aangelegd. Wie goed kijkt ziet in de verte de Porta Pia. Antoine Bodar wandelt naar de Piazza Quarttro Fontane, in de 18e eeuw, toen er nog geen sprake was van vervuilend autoverkeer, aanbevolen vanwege het uitzicht en de frisse westenwind, en bezoekt de kerken die Bernini en Borromini hier bouwden.nl