Alles
Echo van Eeuwigheid is een programma voor iedereen die geïnteresseerd is in klassieke muziek. De dag en het tijdstip van de uitzending nodigen uit om de luisteraar te laten genieten van religieuze muziek, die in de loop der eeuwen voor de zon- en feestdagen door het jaar gecomponeerd is.nl
Het is vandaag de tweede zondag van de Vasten: tijd van inkeer en boete. Dat zet de toon van werk van Carlo Gesualdo en Leonhard Paminger. Een andere toon zet Scarlatti's oratorium over Casimir van Polen. Verder muziek van Distler, Charpentier en een bewerking van Toshio Hosokawa van O Mensch bewein' dein Sünde gross. nl