Alles
Echo van Eeuwigheid is een programma voor iedereen die geïnteresseerd is in klassieke muziek. De dag en het tijdstip van de uitzending nodigen uit om de luisteraar te laten genieten van religieuze muziek, die in de loop der eeuwen voor de zon- en feestdagen door het jaar gecomponeerd is.nl
Het is bijna Maria Lichtmis (de dag dat in Rome de kerststal afgebroken wordt) dus alvast Herr, nun lässest deinen Diener uit de cantate BWV 83 en het motet Senex puerum portabat van Giovanni Pierluigi da Palestrina, die overigens 2 februari 1594 stierf. In de uitzending hoort u ook muziek van Johann Ludwig Krebs en Jan Pieterzoon Sweelinck.nl