Alles
Yn it televyzje-programma 'Dûbeld Libben' stean in oantal NHL studinten sintraal. Dizze studinten wurde folge omdat sy neist it studearjen noch in oar libben hawwenl
Studint en Taekwondoka Samira blinkt út yn taekwondo. Sy is de nûmer trije fan de wrâld yn har dissipline en klasse. Kin sy har sport kombinearre mei de oplieding European Studies op de NHL Hegeskoalle?nl