Alles
Maatschappelijke vraagstukken vanuit de domeinen: rechtsstaat, parlementaire democratie, verzorgingsstaat en pluriforme samenleving.nl
Wat is de rol van de overheid? In deze aflevering wordt uitgelegd door wie welke activiteiten worden uitgevoerd.nl