Alles
Maatschappelijke vraagstukken vanuit de domeinen: rechtsstaat, parlementaire democratie, verzorgingsstaat en pluriforme samenleving.nl
Voor de wet is iedereen gelijk. Zo staat het ook in de Grondwet omschreven: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.' Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Raad voor de rechtspraak.nl