Alles
Maatschappelijke vraagstukken vanuit de domeinen: rechtsstaat, parlementaire democratie, verzorgingsstaat en pluriforme samenleving.nl
De eerste sociale verzekeringswet, de ongevallenwet van 1901, diende als verplichte bedrijfsongevallenverzekering. Werkgevers en werknemers zijn, samen met de overheid, vanaf het begin betrokken bij het reilen en zeilen van de verzorgingsstaat. Welke rol spelen zij binnen de verzorgingsstaat?nl