Alles
Serie waarin lastige economische situaties concreet worden gemaakt aan de hand van een economisch relevant thema. nl
Econoom Kamal Boulema illustreert aan de hand van de speltheorie de marketingstrategie. Bioboer Hans Verduyn laat op het Windmolenpark Prinses Alexia zien hoe samenwerking tussen verschillende belanghebbenden tot een bevredigend resultaat leidt. Ex-minister Jacqueline Cramer benoemt positieve en negatieve externe effecten van windenergie, en plaatst dat in internationaal perspectief.nl