Alles
In het tv-programma Dit is de Dag wordt één onderwerp op indringende wijze in beeld gebracht.nl
De makers onderzoeken maatschappelijke en actuele kwesties door gedurende langere tijd op een locatie te verblijven, in een scene te duiken en te participeren of een hoofdpersoon te volgen.nl