Alles

Deel van spreekgestoelte Kamer stort in tijdens debat