Alles
Sander de Kramer of Joris Linssen wandelt met zowel bekende als onbekende gasten.nl
Als peuter wist Marco Kroon al zeker dat hij later in het leger zou gaan. Hij werd naar de gevaarlijkste oorlogsgebieden uitgezonden, zoals Bosnië, Irak en Afghanistan.nl