Alles
Sander de Kramer of Joris Linssen wandelt met zowel bekende als onbekende gasten.nl
Als Hannie 17 is bevalt ze van haar zoon Micha. Ze kan hem niet de opvoeding geven die ze wil en besluit hem ter adoptie af te staan. Sander de Kramer wandelt met Hannie en met haar zoon Micha.nl