Alles
Sander de Kramer of Joris Linssen wandelt met zowel bekende als onbekende gasten.nl
Mensen die hun hart volgen. Jan Otte werkte als militair verpleegkundige in voormalig Joegoslavië en Rwanda. Tien jaar jaar later krijgt hij te kampen met een posttraumatische stress-stoornis.nl