Alles
Sander de Kramer of Joris Linssen wandelt met zowel bekende als onbekende gasten.nl
In 1998 wordt Hester van Nierop tijdens haar reis van Mexico naar Amerika in de grensplaats Ciudad Juarez verkracht en vermoord. Met de stichting Hester, die haar moeder Arsene van Nierop in 2005 heeft opgericht, vindt ze een invulling voor haar verdriet.nl