Alles
Sluit de week af met Marleen Stelling in de Vermoeden Viering.nl
Het verhaal van de blinde Bartimeüs die door Jezus wordt genezen is een bekend bijbelverhaal. Jan Willem Stam zoekt naar de betekenis voor vandaag. Bartimeüs betekent 'zoon van de perfecte'. Meer nog dan de genezing stelt de tekst ons de vraag in hoeverre wij omgaan met het begrip 'perfectie'. nl