Alles
Sluit de week af met Marleen Stelling in de Vermoeden Viering.nl
In het Bijbelboek Handelingen staat het verhaal van de kamerling uit Ethiopië. Het is een eunuch, een ontmande, die tijdens zijn verblijf in Jeruzalem onder de indruk is gekomen van het geloof in de God van Israël. Hij zou niets liever willen dan zich bij dit volk aan te sluiten. Maar zijn positie als vreemdeling en ontmande staan een eenvoudige toetreding in de weg. Dan komt de apostel Fillipus op zijn weg en leest met hem de Schrift. Hun gesprek voert hen naar water, waar de man wordt gedoopt. Ds. Janneke Nijboer houdt vandaag de overweging. Als missionair predikant, werkzaam op het grensvlak van kerk en samenleving zoekt zij naar ontmoetingen zoals Fillipus deze heeft met de Ethiopiër. En verlangt daarbij naar de Geest....nl