Alles
Joop van der Elst ontvangt een gast die over een verandering in zijn of haar leven spreektnl
De gave van tranen; daarover praat Joop van der Elst met Gerard Vrooland samen met zijn vrouw Carolien initiatiefnemers van Pand 33 in Sliedrecht. Gerard Vrooland was fulltime gemeentepredikant in de Nederlands Gereformeerde kerk. Vanaf 1 juli 2009 heeft hij ervoor gekozen om zich helemaal in te zetten voor het straatpastoraat. Carolien heeft op allerlei manieren gewerkt in vormen van hulpverlening. De beide Vroolandjes werken samen onder de naam Maatschap KopS. Ze hebben intussen al een ruime ervaring opgebouwd met dak- en thuislozen, verslaafden, randjeugd en allerlei vormen van hulpverlening aan ouderen en jongeren. Vanuit KopS (Kerk op Straat) ontwikkelen ze nu activiteiten in Pand 33.nl