Alles
Joop van der Elst ontvangt een gast die over een verandering in zijn of haar leven spreektnl
"Volgend jaar in Jerusalem" heet de tentoonstelling die momenteel in de Sjoel van Elburg wordt gehouden. Op de tentoonstelling zijn aquarellen van Marc de Klijn en keramische objecten van Henny van Hartingsveldt te zien. De titel van de tentoonstelling verwijst naar het 'lesjana haba biroesjalajiem' (Volgend jaar in Jeruzalem) dat jaarlijks met Pesach aan seidertafels over de hele wereld wordt uitgesproken. Daarmee wordt uitdrukking gegeven aan de wens van joden in de diaspora om terug te keren naar hun vaderland. Voor Marc en Henny wordt die wens in 2013 realiteit. De tentoonstelling in Museum Sjoel Elburg markeert een belangrijk moment in hun leven en werk. Als basis voor de tentoonstelling werd het boek "Schouder Aan Schouder, Vindplaatsen In Het Beloofde Land" van Marc de Klijn gebruikt.nl