Alles
Een kamer in het verleden. In het najaar van 2010 verbleven vijftien proefpersonen, die allen het woord als voertuig van hun gedachten en gevoelens hanteren, een week lang in een drijvende bungalow, aangemeerd aan een onbewoond eiland in het Lauwersmeer. Vijftien schrijvers, cabaretiers, denkers en dichters werden er eenzaam opgesloten, zonder enige vorm van elektronische communicatie met de buitenwereld. Alleen De Avondenrecorder stond hen ter beschikking, waarop zij hun belevenissen en bespiegelingen inspraken.nl
Wat zijn de gevolgen als de factor tijd geen rol meer speelt? Duren de dagen langer? Als er minder afleiding is, levert dat dan meer creativiteit op? En wat doet iemand gedurende zo’n week? Andere dingen dan in de grote stad, te midden van alle prikkels van het dagelijks leven? Is men productiever? In deze geluidscollage wordt de factor tijd aan de kaak gesteld.nl