Alles
Een kamer in het verleden. In het najaar van 2010 verbleven vijftien proefpersonen, die allen het woord als voertuig van hun gedachten en gevoelens hanteren, een week lang in een drijvende bungalow, aangemeerd aan een onbewoond eiland in het Lauwersmeer. Vijftien schrijvers, cabaretiers, denkers en dichters werden er eenzaam opgesloten, zonder enige vorm van elektronische communicatie met de buitenwereld. Alleen De Avondenrecorder stond hen ter beschikking, waarop zij hun belevenissen en bespiegelingen inspraken.nl
In het tweede uur van de slotzending blikten Gerbrand Bakker, Maarten Doorman, Tommy Wieringa en Atte Jongstra terug op hun verblijf op Senneroog. Via de telefoon vertelde Paulien Cornelisse hoe zij het als eerste deelnemer van Een kamer in het verleden had ervaren. De Senneroog ballade werd ingezet, onder begeleiding van de 4Tuoze Matrozen, een lied dat door Maarten Doorman op het eiland werd geschreven. Daarna was het woord aan de ‘internetgeneratie’: Maartje Wortel, David Pefko (via de telefoon), Franca Treur en Arjen Lubach. Tenslotte was er een gesprek met Alfred Koster, de radiotechnicus die alle audiobijdragen van de gasten heeft gemonteerd. Hij is tevens de maker van de compilaties die hierboven zijn geplaatst.nl