Alles
Een kamer in het verleden. In het najaar van 2010 verbleven vijftien proefpersonen, die allen het woord als voertuig van hun gedachten en gevoelens hanteren, een week lang in een drijvende bungalow, aangemeerd aan een onbewoond eiland in het Lauwersmeer. Vijftien schrijvers, cabaretiers, denkers en dichters werden er eenzaam opgesloten, zonder enige vorm van elektronische communicatie met de buitenwereld. Alleen De Avondenrecorder stond hen ter beschikking, waarop zij hun belevenissen en bespiegelingen inspraken.nl
Vandaag ging de deur van Een kamer in het verleden voor de laatste keer dicht. Wat overblijft is een prachtige website, rijk gevuld met verhalen, foto’s en filmpjes vanaf het Lauwersmeer. In De Avonden werd op vrijdag 17 december in een feestelijke uitzending uitgebreid teruggeblikt op het project dat vijftien week duurde. Vanuit de Kapel van Blijburg, met zicht op het IJsselmeer, spraken Jeroen van Kan en Lotje IJzermans allereerst met Saskia de Coster. Zij keek terug op haar week in afzondering. Daarna kwamen de veelbesproken boswachter Jan Willemse en de koerier en havenmeester Rob Meijer (eindelijk) aan het woord. Zij brachten de gasten vanuit de haven van Lunegat naar het eiland Senneroog - en haalden ze ook weer op. Zij waren tevens het aanspreekpunt voor noodgevallen en aan hen werd de audio, tekst en foto’s dagelijks overhandigd. De Avonden is veel dank aan Jan en Rob verschuldigd, alsook aan Gea, de vrouw van Rob, die de inkopen deed en ervoor zorgde dat bijvoorbeeld de pijnstillers het eiland bereikte als die nodig waren. Dank, nogmaals. Door de sneeuw konden Ester Naomi Perquin en Menno Wigman de Kapel van Blijburg niet bereiken. Per telefoon lichtten zij toe hoe hun verblijf van elkaar verschilden. Tussendoor was er muziek van De 4Tuoze Matroze, de formatie rond singer-songwriter Cees Koldijk, die bekend staat als de vernieuwers van het Nederlandse Zeemanslied.nl