Alles
Nederland handelde tijdens de Gouden Eeuw in slaven. Maar ook tegenwoordig verplaatsen we mensen nog onvrijwillig van het ene land naar het andere land. Feroz uit Afghanistan, woont al tien jaar in Nederland, maar móét binnenkort terug naar zijn geboorteland.nl
Hoewel het Kinderwetje van Houten in 1874 was ingevoerd, werkten kinderen hierna nog steeds. Het Kinderwetje had in de praktijk zwakke kanten. Er was nauwelijks controle en op sommige terreinen, zoals in de landbouw, werd kinderarbeid nog wel toegestaan. Ook, ondanks verzet van ouders en van de rijke burgerij, werd in 1901 de leerplicht ingevoerd. Vanaf dat moment gingen de meeste kinderen naar school en dit werd ook gecontroleerd. Regie: Katinka de Maar Productie: NTRnl