Alles
De Rekenkamer gaat op zoek naar wat iets daadwerkelijk kost. Met een goede balans tussen journalistiek en humor worden de financiële motieven van bedrijven feilloos geanalyseerd.nl
Er zijn meer dan 400.000 werklozen in Nederland en die worden allemaal betaald door de staat. Ons stelsel van sociale zekerheid kost bijna 12 miljard euro per jaar en iedere Nederlander betaalt hier jaarlijks ruim € 700 aan mee. Samen met Sofie vnl