Alles
Wisselende onderwerpen door wisselende makers.nl
Een documentaire van Kees Slager over het bombardement van Walcheren in de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende drooglegging. Ooggetuigverlagen weerspreken de geschiedschrijving. nl