Alles
Wisselende onderwerpen door wisselende makers.nl
Documentaire over de problemen rondom de herkenning en erkenning van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), een psychische stoornis die vooral voorkomt bij kinderen waardoor ze onder meer overactief en impulsief zijn en zich slecht kunnen concentreren. Centraal staat een gezin waarvan zoon Matthijs ADHD heeft. Te horen zijn fragmenten uit hun dagelijks leven en vraaggesprekken met Matthijs over de reacties op zijn gedrag, zijn medicijnen en therapie en met zijn moeder Dori over de eerste levensjaren van Matthijs, zijn gedrag, zijn opname in een crisiscentrum, de lange weg om de diagnose ADHD gesteld te krijgen en Matthijs' huidige leven. Een kunstenaar vertelt over de aanleg voor ADHD in zijn familie en ADHD bij volwassenen. Bevat tevens een vraaggesprek met professor Buitelaar, verbonden aan de kinderpsychiatrische kliniek van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht, over de kenmerken en behandeling van ADHD.nl