Alles
Wisselende onderwerpen door wisselende makers.nl
"Hier is alles fout gegaan wat maar fout kon gaan." Zo taxeert een bittere bewoonster de geschiedenis van de wijk Bospolder-Tussendijken. Vroeger een arbeidersbuurt, in de jaren tachtig getransformeerd tot een achterstandsgebied, berucht om zijn extreme drugsoverlast en dichtgespijkerde panden. Nu wonen er zeventienduizend mensen, waarvan tachtig procent van allochtone afkomst, en ligt het gemiddelde inkomen twintig procent onder het landelijk gemiddelde. Terwijl afgelopen jaar in de ivoren toren van politiek Nederland druk gedebatteerd werd en wordt over integratie, stadsvernieuwing en multi-culturele drama's blijkt in Bospolder-Tussendijken hoe weerbarstig de politieke wil in de praktijk heeft uitgepakt. Jarenlang hebben de verantwoordelijken langs elkaar heen gewerkt, zonder te luisteren naar wat de bewoners zelf voor ideeën hadden. Programmamaker Stefan Heijdendael trok de wijk in, en registreerde de vaak bizarre uitkomsten van deze manier van besturen, en de verhalen van verbitterde bewoners, die hun vertrouwen in de politiek verloren zijn. Landgenoten: Vandaag spreekt Mary Lou met programmamaker Cherry Duyns.nl