Alles
Wisselende onderwerpen door wisselende makers.nl
In het kader van het radioproject 'De straat', de vijfde aflevering van deze serie: de documentaire 'Ik ben de weg', over een confrontatie met een gereformeerd vrijgemaakt verleden. Ergens in Amersfoort loopt een smalle weg, waar aan de rechterkant de gereformeerd vrijgemaakte lagere school staat en aan de linkerkant een heidens flatgebouw. Elk kind dat daar op school gaat, dient de flat te mijden en de smalle weg af te lopen. Vroegere medescholieren van programmamaker Annemiek Schrijver vertellen over deze smalle weg en over onder meer: de invloed van het gereformeerde geloof op hun leven; de machteloosheid en de eenzaamheid die ze als kind voelden; de leraren en de invloed van goed en kwaad op hun leven; hun depressies omdat ze dagelijks in angst, eenzaamheid en 'in het geniep' leefden; het gevoel niet een kans te krijgen een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen doordat er geleefd moest worden naar alle opgelegde regels; de onzekerheid; het verlaten van het gereformeerde wereldje; de gespletenheid van de kerkgangers; en de angst voor de zonde. Afgewisseld met fragmenten van het voorgelezen bijbelverhaal over Jericho, de belegerde stad waarvan de muren instortten nadat Gods volk er zeven dagen omheen had gelopen. Gemaakt door: Annemiek Schrijvernl