Alles
Wisselende onderwerpen door wisselende makers.nl
Eerste deel van een tweeluik over hedendaags taalgebruik en de verschillen die er in onze taal bestaan tussen bekakt en plat taalgebruik. In deze aflevering staat het deftige taalgebruik centraal. Vraaggesprekken met een Hagenaar op straat, met een medewerker van de Media Academie, met actrice Wieteke van Dort, met historisch taalkundige Jan Stroop, met een etiquette-deskundige, met toneelschrijver Ton Vorstenbosch, met een onderwijzeres, met radiopresentator Aad Bos en met programmamaakster Marjoke Roorda.nl