Alles
Wisselende onderwerpen door wisselende makers.nl
Laatste aflevering van een vierdelige serie documentaires over de 'Nxt generation', waarin jongeren in opstellen hun kijk op de maatschappij en zichzelf geven. In deze aflevering staat het thema 'overleven in de jungle' centraal. Verslaggever Willem Davids vraagt Tino Wallard van de aan de PvdA gelieerde jongeren beweging 'Niet Nix' en DJ Chaos, een niet afgestudeerde communicatiewetenschapper die 'Jungle' draait in de Melkweg in Amsterdam, te reageren op vier opstellen. De thema's die op rake manier in deze opstellen aan de orde worden gesteld zijn de verwarring die wordt opgeroepen door tegengestelde belangen t.a.v. de thema's die onder jongeren belangrijk blijken, zoals: milieu, milieubeleid, normen en waarden, criminaliteit, materialisme, werkgelegenheid en spiritualiteit. Zowel Wallard als DJ Chaos valt het op dat de problemen in de opstellen zeer scherp worden geanalyseerd en geformuleerd, maar dat er niet gezocht wordt naar oplossingen voor de gesignaleerde problemen.nl